93 177 54 54 admin@les1001dents.cat

C/ Francisco Giner, 12 BARCELONA

Accedir a l’ajuda

Els pacients de Dentistas Sobre Ruedas són persones que no tenen ingressos i que, per tant, no poden pagar els tractaments bucodentals que necessiten. Han d’acreditar uns ingressos mensuals inferiors a 400 euros per membre de la unitat familiar i tenir un seguiment per part d’un assistent social d’almenys 6 mesos. Treballem en xarxa amb altres entitats i ONGs quen ens deriven a persones que compleixen aquestes condicions. El Comitè d’Avaluació de l’ONG prioritza els casos més greus dins d’aquests paràmetres i es reserva el dret a obrir una llista d’espera.

 

Per accedir als serveis de la clínica solidària cal que el pacient sigui beneficiari de qualsevol ONG, entitat social o institució amb què Dentistas Sobre Ruedas hagi establert convenis de col·laboració. El seguiment de la situació socioeconòmica dels pacients i la seva derivació corre a càrrec dels professionals d’aquestes entitats, que formen la xarxa solidària de Dentistas Sobre Ruedas.

 

Entitats i institucions col·laboradores:  

  • Càritas BCN
  • Creu Roja BCN
  • Fundació Àmbit Prevenció
  • Centre Pere Quart Mataró
  • L’Olivera SCCL
  • ABD
  • Centre Obert Heura
  • Assis
  • Fundació EVEHO
  • Fundació AMPANS
  • Centre Català de Solidaritat
  • ASSA St Adrià
  • Associació Alba
  • Atenció Primària BCN (CAP)